:::: MENU ::::

Критериите за влизане в еврозоната се множат

Влизането на България в еврозоната е вече твърдо в центъра на програмата на правителството. В някакъв смисъл, това е от най-важните критерии, по които ще мерим неговия успех и неуспех. Но членството там става все по-трудно и непредсказуемо, защото условията за влизане постоянно нарастват. Разбира се, на хартия се гледат критериите от Маастрихт (най-добре е да бъдат прочетени в оригинал за пълна яснота: http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html). Усилията на няколко правителства бяха ориентирани по посока на тяхното изпълнение, най-малкото защото при оценката на страната се гледа и “устойчивостта” на това изпълнение (с други думи, за какъв период от време изпълнението е било факт). Проблемът е, обаче, че както и в други области на европейските политики критериите за присъединяване се умножават с времето и стават все повече и все по-сложни.

По отношение на еврото това се случва по интересен начин. Например, постепенно към формалните критерии за членство в еврозоната започнаха да бъдат добавяни и фактори като съвместимост на икономическите цикли вътре в зоната и в присъединяваща се страна. В последно време започна да се говори за някаква по-обща съвместимост между икономиките, тяхната структура и динамика. Сега по повод на кризата с Гърция този проблем с умножаването на критериите става още по-сериозен. Първо се оказа, че европейските институции на практика нямат адекватни инструменти да накарат Гърция да си промени икономическата политика. Второ, тази несигурност и липса на лостове допълнително стряска ЕС какво ще се случи, когато възникват следващи проблемни държави. Най-накрая, идва и най-тежкия въпрос. Кризата в еврозоната сега ще промени начина, по който досега се гледаше на така нареченото “икономическо управление” на съюза; тема, която се активира по време на финансовата криза. Обвързването на развитие на тази европейска политика с развитието на еврозоната рискува да замрази процеса на приемане на нови членове. ?менно това следва и да наблюдаваме през идните месеци.

сподели:


One Comment

  • Evgeni Kanev |

    Съгласен съм с написаното по-горе. В допълнение, от мои източници в Брюксел знам, че критериите за допускане до ERM II (чакалнята за еврозоната) са нарочно направени неясни (за разлика от критериите за приемане в еврозоната), за да бъде решението единствено политическо – основно то се взема от съвета на министрите на държавите членки и ЕЦБ. България в момента страда от имидж на корумпирана страна, просмукана от престъпност и това е най-големият проблем, а не критериите за Маастрихт, които в момента България може би единствена изпълнява в ЕС! В този контекст не може да не бъде оценена като съществена загубата (засега) на треия вицепремиер проф. ?лиян Михов, чиито контакти (шефът на Бундесбанк и бъдещ шеф на ЕЦБ е негов препоръчител за докторската дисертация) биха били от безспорна полза за България.

So, what do you think ?